««.

Treball de recerca

El valor innat de l’art

Pintura A

Pintura B

Pintura C